Централен офис

София, ул."Св.Св.Кирил и Методий" №22
02 983 60 12, office@contract-city.com
Търговски отдел
Николина Върбанова 088 4 278 363
n.varbanova@contract-city.com

Търговски офис
"Младост"

София, ж.к.Младост 2, бл.249А
088 5 970 339
i.ilieva@contract-city.com
Илина Илиева

Търговски офис
"Манастирски ливади"

София, кв.Манастирски ливади, бл.186
088 5 254 137
j.stavreva@contract-city.com
Жанет Ставрева

Търговски офис
"Дружба"

София, ж.к. Дружба 1, бл.197А, ап.2
088 2 628 276
e.simeonova@contract-city.com
Емилия Симеонова

Контракт Сити ООД

Контракт Сити развива дейност в областта на проучването, проектирането, изграждането на сгради и търговията с недвижими имоти. Четвърт век динамично развитие, което не е прекъснато нито за ден от предизвикателните събития в бранша. Амбициозната идея стартира през 1992 г. от приятелството и общата визия за бъдещето на инженер Тано Нейчев и инженер Любомир Чавдаров. През годините ръководената от тях компания извоюва солидни пазарни позиции и заслужен престиж сред клиентите, както и в средите на строително-предприемаческата колегия.