Централен офис

София, ул."Св.Св.Кирил и Методий" №22, 02 983 60 12,
office@contract-city.com
Отдел "Снабдяване"
Светослав Спасов
sv.spasov@contract-city.com

Централен офис

Търговски отдел 
Николина Върбанова 088 4 278 363
n.varbanova@contract-city.com
Терени за застрояване
инж. Илина Добрева 088 7 617 613
i.dobreva@contract-city.com

Търговски офис
"Манастирски ливади"

София, кв.Манастирски ливади, ул."Луи Айер", бл.186
088 5 254 137
j.stavreva@contract-city.com
Жанет Ставрева

Търговски офис
"Дружба"

София, ж.к. Дружба 1, бл.197А, ап.2
088 2 628 276
e.simeonova@contract-city.com
Емилия СимеоноваКонтракт Сити ООД

Контракт Сити развива дейност в областта на проучването, проектирането, изграждането на сгради и търговията с недвижими имоти. Четвърт век динамично развитие, което не е прекъснато нито за ден от предизвикателните събития в бранша. Амбициозната идея стартира през 1992 г. от приятелството и общата визия за бъдещето на инженер Тано Нейчев и инженер Любомир Чавдаров. През годините ръководената от тях компания извоюва солидни пазарни позиции и заслужен престиж сред клиентите, както и в средите на строително-предприемаческата колегия.