Фолклорен празник с.Бистрица

"Контракт Сити" за поредна година спонсорира Фолклорния празник на с.Бистрица.


27.05.2018г.