НАМЕРИ СВОЯ ИМОТ:
ИМОТИ
ТИП
СГРАДА-КВАРТАЛ

Жилищна сграда "КАРА" - централна градска част

имот вид застроена площ обща площ изложение статус
имот вид застроена площ обща площ изложение статус
имот вид застроена площ обща площ изложение статус
имот вид застроена площ обща площ изложение статус
имот вид застроена площ обща площ изложение статус
имот вид застроена площ обща площ изложение статус
имот вид застроена площ обща площ изложение статус
Ап. №11 4ст. 128,58 152,78 Ю/С продаден
Ап. №12 3ст. 99,41 118,40 И продаден
Ап. №13 4ст. 126,43 149,72 И/С продаден
Ап. №26 3ст. 107,85 128,11 З продаден
Ап. №27 4ст. 127,18 151,99 И продаден
имот вид застроена площ обща площ изложение статус
имот вид застроена площ обща площ изложение статус
Ап. №17 4ст. 112,53 130,44 Ю/С продаден
Ап. №18 3ст. 90,93 105,62 И продаден
Ап. №19 3ст. 109,89 127,00 И/С продаден
Ап. №30 3ст. 99,41 115,23 З продаден
Ап. №31 3ст. 113,73 132,53 И продаден