НАМЕРИ СВОЯ ИМОТ:
ИМОТИ
ТИП
СГРАДА-КВАРТАЛ

Фолклорен празник с.Бистрица 2022г.

Ежегодният Фолклорен празник на с.Бистрица се проведе в края на месец май.

Тази година участваха:
-самодейци от с.Бистрица
-самодейни състави при читалище “Никола Вапцаров “-гр.Банско
-ансамбъл “Ради Радев “ гр.Елин Пелин

За поредна година "КОНТРАКТ СИТИ" спонсорира и подкрепи събитието.

30.05.2022г.