Фолклорен празник с.Бистрица 2019г.

"Контракт Сити" подкрепи с участие и спонсорство Фолклорния празник на с.Бистрица.


02.06.2019г.