НАМЕРИ СВОЯ ИМОТ:
ИМОТИ
ТИП
СГРАДА-КВАРТАЛ

Интервю за domaza.bg


„Доброто развитие изисква да бъдем насочени към новите технологии, материали и да имаме все по-високи изисквания към нашия продукт.
Разполагаме със собствена база с арматурен двор, автопарк от товарни, транспортни и строителни автомобили. Обектите ни са оборудвани със съвременна кофражна техника, кранове и цялата гама от подвижни машини за изпълнение на строителните процеси и технологии.

Управлението на дружеството не се е променяло от основаването си до сега, поради което приоритетите ни винаги са били коректност в отношенията, качество и усъвършенстване на продукта, добре премерен риск за бъдещи инвестиции. Това осигурява доверието на нашите клиенти и е в основата на финансовата сигурност и бъдещото ни развитие.“

Цялото интервю