НАМЕРИ СВОЯ ИМОТ:
ИМОТИ
ТИП
СГРАДА-КВАРТАЛ

15 лалета

Младежки конкурс за популярна песен "ПЕТНАДЕСЕТ ЛАЛЕТА". Конкурсът има за цел да даде поле за изява на талантливи деца и младежи, които да общуват на универсалния език на музиката. Всяка година през двете сцени на НЧ ”Иван Вазов” преминават между 400 и 500 изпълнители, мнозина от тях – познати лица от телевизионните музикални формати.