НАМЕРИ СВОЯ ИМОТ:
ИМОТИ
ТИП
СГРАДА-КВАРТАЛ

Читалище с.Бистрица

Читалището в с.Бистрица е първото читалище в Софийско. Приоритет в дейността му е съхраняване на фолклорната традиция на селото, получила най-високо признание с включването на групата на „Бистришките баби” в списъка на ЮНЕСКО. Към настоящият момент общият брой самодейци, участващи в различните читалищни формации, наброява над 200 души. За нас е удоволствие да бъдем тяхна подкрепа и партньор.