НАМЕРИ СВОЯ ИМОТ:
ИМОТИ
ТИП
СГРАДА-КВАРТАЛ

Освежаване на фасадите на жилищната сграда на бул.“Ген.Тотлебен“№31

11 години след пускането в експлоатация на жилищната сграда на бул.“Ген.Тотлебен“№31, предвид местоположението фасадната мазилка беше силно запрашена и обезцветена. По инициатива на „КОНТРАКТ СИТИ“ООД, заедно с етажната собственост стартира освежаването на фасадите на сградата по трите улици, в оригиналните им цветове.