Изграждане на атракционна пешеходна и велоалея по западната страна на крепостната стена на Археологическия резерват на град Хисаря

Изграждане на атракционна пешеходна и велоалея по западната страна на  крепостната стена на Археологическия резерват на град Хисаря.