НАМЕРИ СВОЯ ИМОТ:
ИМОТИ
ТИП
СГРАДА-КВАРТАЛ

Първа копка на жилищна сграда "Белла"

     На 20.09.2021г., само три дни след предаване на последната ни сграда с Акт обр.№16, с водосвет и официална първа копка беше открита строителната площадка на жилищна сграда „БЕЛЛА“. Събитието уважиха управителите на фирмата - инж.Тано Нейчев и инж.Асен Чавдаров, екипа на КОНТРАКТ СИТИ и наши партньори.

      При проектирането на сградата са спазени всички изисквания и разпоредби на ЗУТ, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, изискванията за пожарна и аварийна безопасност, санитарните и хигиенни изисквания при проектиране на сгради. 

      Допълнителна информация и цени за сграда "БЕЛЛА" - след 01.11.2021г.