Сграда №55 с Разрешение за ползване

ж.к. Младост 2, бл. 295 - Сграда №55 с Разрешение за ползване
01.08.2017г.