НАМЕРИ СВОЯ ИМОТ:
ИМОТИ
ТИП
СГРАДА-КВАРТАЛ

ПОДДРЪЖКА И УПРАВЛЕНИЕ НА СГРАДИ

„КОНТРАКТ СИТИ“ ООД продължава грижата за клиентите си посредством предлаганата услуга „Управление на етажната собственост“.
Домсъветите на много от построените и нововъведените от фирмата в експлоатация сгради ни се довериха и сключиха договор с нас.

Грижим се и осигуряваме редовно почистване и поддръжка на общите части и дворно пространство, заплащане на сметки, проследяване правилната експлоатация и навременна профилактика на техническите съоръжения в сградата (абонатна станция, асансьор, вентилационна и противопожарна инсталации и пр.). За улеснение на собствениците месечните вноски може да се заплащат чрез модул за електронно разплащане или по банков път, като всеки член на Етажната собственост има достъп както до индивидуална, така и до обща информация чрез потребителска платформа, която е адаптирана и за мобилен телефон.

Като инвеститор и изпълнител на нашите сгради ние ги познаваме в подробности и считаме, че можем да се грижим за тях и да направим експлоатацията им безпроблемна най-добре.