НАМЕРИ СВОЯ ИМОТ:
ИМОТИ
ТИП
СГРАДА-КВАРТАЛ

Кариери

В КОНТРАКТ СИТИ работят високо квалифицирани специалисти в различни области, свързани с проучване, проектиране, строителство и търговия с недвижими имоти. С развитието на дейността си, фирмата разширява екипа си и търси да назначи служители на следните позиции:

Технически ръководител
Изисквания към кандидатите
Отговорности
Ние предлагаме
 • Трудов стаж като технически ръководител - 5 години
 • Умения за работа с проектно-строителна документация, графици и разчети за необходимите трудови и материални ресурси
 • Отлично познаване на процесите и операциите при изпълнение на отделни видове СМР
 • Компютърна грамотност – AutoCAD, Word, Excel, Adobe, Acrobat или други продукти за проджект-мениджмънт
 • Организационни и управленски умения
 • Умения за работа в екип
 • Цялостна координация по изпълнение на строително-монтажните работи на поверения обект
 • Отговорност за качественото и навременно изпълнение на строително-монтажните работи от работници и подизпълнители
 • Приемане на изпълнените отделни видове СМР и надлежно изготвяне на съответните актове и протоколи
 • Навременно изготвяне на заявки за необходимите материали, оборудване, механизация и работна ръка за обекта
 • Възнаграждение, съобразено със заеманата позиция
 • Пет дневна работна седмица
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Ваучери за храна
 • Отлични условия на труд