НАМЕРИ СВОЯ ИМОТ:
ИМОТИ
ТИП
СГРАДА-КВАРТАЛ

Кариери

В КОНТРАКТ СИТИ работят високо квалифицирани специалисти в различни области, свързани с проучване, проектиране, строителство и търговия с недвижими имоти. С развитието на дейността си, фирмата разширява екипа си и търси да назначи служители на следните позиции:

Счетоводител - ТРЗ и Личен състав
Сътрудник в Търговски отдел - Брокер
Водопроводчици и ОиВ специалисти
Изисквания към кандидатите
Отговорности
Ние предлагаме
- Висше икономическо образование
- Минимум 5год. опит на подобна позиция
- Познания в областта на счетоводството
- Предимство е работата като счетоводител - ТРЗ, личен състав
- Отлична компютърна грамотност (работа с MS Office)
- Работа със счетоводен софтуер и ERP (предимство е познаването на „Плюс Минус“)
- Отлични познания в областта на нормативната база, свързана с трудовото законодателство
- Познания в областта на българското счетоводно и данъчно законодателство ЗБУТ
- Умения за работа в екип и стремеж към повишаване на знанията и уменията
- Способност за изпълнение на задачи в срок
- Ориентираност към дългосрочни трудови взаимоотношения
- Изготвяне на документи във връзка с трудовоправните взаимоотношения
- Създаване и поддържане на досиета на работници и служители
- Изготвяне и осчетоводяване на платежни ведомости: работни заплати, данъци и осигуровки
- Изготвяне и подаване на информация към НАП и НОИ, Инспекция по труда
- Администриране осигуряването на ЗБУТ във фирмата
- Изготвяне и подаване на статистически справки за труда
- Осчетоводяване на първични документи
- Ежемесечно отчитане инвентара на фирмата
- Осчетоводяване и плащане на задължения към експлоатационните дружества
- Изпълнява и други задачи, възложени му от прекия ръководител
- Възнаграждение, съобразено със заеманата позиция
- Допълнително здравно осигуряване
- Ваучери за храна
- Пет дневна работна седмица, 8 часов работен ден
- Отлични условия на труд
- Средно (или по-високо) образование
- Комуникативност, организираност, инициативност
- Познания в сферата на строителството
- Умения за работа в екип
- Умения за работа с офис пакет (Word, Excel). Допълнителни компютърни умения са
предимство
- Владеене на чужд език е предимство
- Шофьорска книжка е предимство
- Представяне на продукта на фирмата пред потенциални клиенти – телефонни разговори,
срещи в офиса и на обектите
- Изписване и оформяне на договори
- Проучване и анализ на пазара
- Работа с администрация – снабдяване с необходимите документи за нотариално оформяне
на продажбите (СО, АГКК, АВ и др.)
- Професионално обучение
- Възнаграждение, съобразено със заеманата позиция
- Допълнително здравно осигуряване
- Ваучери за храна
- Пет дневна работна седмица
- Отлични условия на труд

- Професионален опит: минимум 3 години
- Умения за работа в екип
- Коректност и отговорност

- Изпълнение на сградни водопроводни и канализационни инсталации
- Изпълнение на отоплителни инсталации (ТЕЦ или газифицирани сгради) – хоризонтални разводки по пода, монтаж на колектори, отоплителни тела и др.
- Добро възнаграждение
- Допълнително здравно осигуряване
- Ваучери за храна
- Пет дневна работна седмица