Свържете се с нас

„КОНТРАКТ СИТИ“ ООД проявява инвестиционен интерес към парцели в гр. София, предвидени за жилищно строителство, срещу обезщетение или закупуване.

Близо 30 години развиваме дейност в областта на проучването, проектирането и изграждането на сгради и търговията с недвижими имоти. Реализирали сме над 70 жилищни сгради на територията на столицата.

За нас ще бъде удоволствие да работим заедно – предложете ни своя парцел!

За повече информация:

инж. Илина Добрева

Тел. 088 761 7613; 02/ 983 95 35;

гр.София, ул.“Св. Св. Кирил и Методий“ №22

Съгласен съм моите лични данни да бъдат обработени съгласно Декларация–съгласие за обработване на лични данни от субект на лични данни