Предстоящи обекти

1. Жилищна сграда "Белла"- ж.к. "Дружба 2"
Етап: 
Р
азрешение за строеж, изкопни работи
Допълнителна информация и цени след 01.11.2021г.

2. Жилищна сграда "Дъга"- 
ж.к."Малинова долина"
Етап:
Одобряване на проекти
Допълнителна информация и цени след Разрешение за строеж


3. Жилищни сгради "Контракт Резиденс"- ж.к. "Овча купел"
Етап: Одобряване на проекти
Допълнителна информация и цени след 01.05.2022г.

4. Жилищна сграда "Флора"- ул."Димитър Петков"
Етап: Одобряване на проекти
Допълнителна информация и цени след Разрешение за строеж

5. Жилищна сграда "Дивна"- кв."Кръстова вада"
Етап: Изработка на проекти
Допълнителна информация и цени след Разрешение за строеж