НАМЕРИ СВОЯ ИМОТ:
ИМОТИ
ТИП
СГРАДА-КВАРТАЛ

10.Студентски град, ул."Проф. Д-р Ив.Странски"№7, бл.А