НАМЕРИ СВОЯ ИМОТ:
ИМОТИ
ТИП
СГРАДА-КВАРТАЛ

Комплекс "Бояна"
имот вид застроена площ обща площ изложение статусимот вид застроена площ обща площ изложение статусимот вид застроена площ обща площ изложение статусимот вид застроена площ обща площ изложение статусимот вид застроена площ обща площ изложение статус

Сграда 2
имот вид застроена площ обща площ изложение статусимот вид застроена площ обща площ изложение статусимот вид застроена площ обща площ изложение статусимот вид застроена площ обща площ изложение статусимот вид застроена площ обща площ изложение статус


Галерия

Етап на строителството

Допълнителна информация

СТЕПЕН НА ЗАВЪРШЕНОСТ

Обектът представлява комплекс от три многофамилни жилищни сгради с подземни гаражи и допълващо застрояване – трафопост, подпорни стени и ограда.
Местоположението на обекта е в югозападната част на гр. София, местност „Гърдова глава“, на ъгъла на ул. „Майска роза“ и ул. „Карамфил“, с излаз на ул. „Александър Пушкин“ през ул. „Дъбова гора.
Комплексът се състои от три сгради на три етажа, като сграда 1 и сграда 2 имат четвърти подпокривен етаж. Между трите сгради е предвиден подземен гараж на един етаж с едно полуниво пред сграда 3, в който са разположени гаражите за комплекса. Подходите до сградите са проектирани така, че да улесняват достъпа на живущите – пешеходно или с автомобил. Достъпната среда е осигурена посредством подходи от подземния гараж към всяка една жилищна сграда и асансьори до всеки етаж.

1.СГРАДА – Архитектурно-строителна част

1.1.КОНСТРУКЦИЯ - традиционна стоманобетонова монолитна, смесен тип плочи (безгредови с отделни греди) с дебелина 20см. Носещите вертикални елементи са стоманобетонови стени (шайби) и колони за поемането на вертикалните товари, като хоризонталните сили от земетръс се поемат само от стените. Фундирането е върху обща фундаментна плоча за всяка отделна сграда. Проектирането е изпълнено съгласно нормативните изисквания за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции - „НАРЕДБА №РД-02-20-2 от 27.януари.2012г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони“, с устойчивост на земетръс IX-та степен по скалата на Медведев-Шпонхойер и Карник със сеизмичен коефициент Кс=0.27 за района на гр. София съгласно НПССЗР ‘1987. Изчисленията на сградата на земетръсно въздействие е извършено с Програмна система TOWER 7 на фирма „RADIMPEX”. Конструктивният проект е изготвен въз основа на геодезическо заснемане на терена и изготвен геоложки доклад на база на направени три броя сондажи с дълбочина 10м в зоната на парцела.
Около целия комплекс е предвидена да се изпълни ажурна ограда по архитектурен детайл със стоманобетонова основа с дебелина на стената 25см.

1.2.ЗИДАРИИ - Всички външни зидове са с дебелина 38см и се изпълняват с керамични блокове на фирма „Wienerberger” модел Porotherm 38 N+F Comfort. Вътрешните преградни стени са с дебелина 25см и 12см и също се изпълняват с керамични блокове на фирма “Wienerberger” с модели Porotherm 25 N+F Light и Porotherm 12 N+F.

Във всеки апартамент има създадени предпоставки за инсталиране на камина по желание на клиента. За тази цел ще се изпълнят индивидуални комини за всеки апартамент. Коминните тела са на фирма „Кебе“ и са от нова генерация екологични продукти, които позволяват екологичен начин на строеж – малко потребление на енергия за постигане максимален температурен комфорт, чрез използване на широкоразпространени естествени материали, като глината.

1.3.ПОКРИВ - Плосък покрив - положени пластове по детайл – битумна пароизолация с алуминиева вложка, топлоизолация от екструдиран пено-полистирол – XPS 12см., армирана замазка с наклон, два пласта рулонна битумна хидроизолация. Без термо-мостове по конструктивните елементи. Отводняване на покривните повърхности – с отводнителни елементи на фирма HL с битумен маншет, заварен за хидроизолацията.

1.4.ХИДРОИЗОЛАЦИИ – изпълнена бентонитова хидроизолация с бентонитова мембрана Claytex KF на основите на сградата и на външните вертикални стени (тип вана) в сутерена на фирма CETCO (USA). По всички открити тераси, лоджии и покриви на сградите са положени два пласта битумна хидроизолация. Върху плочата над подземните гаражи е предвидена битумна противокоренова хидроизолация.

1.5.ФАСАДА - Фасадата е предвидена като вентилируема фасадна стена с HPL плоскости на въздушна междина от 30мм. В зоната между HPL плоскостите и конструкцията е предвидена каменна вата. Пред тухлите тя е с дебелина 3см, а пред стоманобетоновата конструкция – 11см. Основното предимство на вентилируемата фасада е, че се отвежда дифузната водна пара, която през зимния период се движи от вътрешните по-топли помещения към външното пространство, елиминира евентуално получения конденз, както и намалява загряването на плътната част на стената през лятото.
•Балконски парапети – по архитектурен детайл – стъклен тип "самоносещ" две закалени стъкла с обща дебелина 16мм и ръкохватка от неръждаема стомана;
•Фирмен надпис и лого на фирмата изпълнител.

1.6.МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ - изпълнява се мълниеприемник с изпреварващо действие, съгласно Наредба №4 от 22.12.2010год.

1.7.ОБЩИ ЧАСТИ НА ЖИЛИЩНАТА ЧАСТ
• Входно преддверие на сградата изпълнено по интериорен проект – настилки и облицовки от естествен гранит и композитни материали. Общите помещения и санитарни възли са оборудвани напълно.
•Входна врата – дизайнерска алуминиева врата с контрол на достъпа.
•Видео-домофонна уредба на фирма BTICINO с цветна камера.
•Монтиани пощенски кутии.
•Стени и тавани на стълбищна клетка - изпълнена мазилка с шпакловка с положени в ръбовете ъглопротектори, положен грунд и латексово боядисване.
•Под и стъпала стълбищна клетка – настилка от естествен камък.
•Дограма стълбища и витрина партер – алуминиева дограма с термомост.
•Стълбищен парапет - по архитектурен детайл .
•Монтирана асансьорна уредба - икономична, с електрическо безредукторно задвижване, честотно управление за плавно спиране и потегляне, с опция за придвижване на кабината до спирка при прекъсване на основното захранване, без машинно помещение и луксозна кабина с автоматични врати. Монтаж и изпълнение - съгласно изискванията на „Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьорите”. Асансьорната уредба е с възможност за ползване от хора в неравностойно положение.
•Осветление – с монтирани плафониери с фотоклетки за автоматично активиране при движение.
•Монтирани електромери за общи разходи - стълбищно осветление и асансьорна уредба.

1.8.ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА - изпълнена съгласно одобрен проект.
•Изпълнени тротоарни настилки и подходи към сградите с материали на фирма SEMMELROCK.
•Изпълнено озеленяване от декоративни, дървесни и тревни насаждения в обособени цветарници и други зелени площи.

1.9.ИНФРАСТРУКТУРА
•изпълнени външно електрозахранване (кабели средно напрежение, трафопост и кабели ниско напрежение), външни водопроводна и канализационна връзки, външно отклонение към газопреносната мрежа.
•положена асфалтова настилка по ул.“Карамфил“ и ул.“Майска роза“ по фронта на парцела.

1.10.ОБЩИ ЧАСТИ В ПОДЗЕМНИТЕ ГАРАЖИ
•Рампа - изпълнена настилка от бетон, унипаваж, асфалт или др., монтирана обща секционна врата с дистанционно управление за вход- изход на автомобилите.
•Под на подземната маневрена улица – шлайфана бетонова настилка, дисперсно армирана с високоякостни фибри.
•Стени и тавани – изпълнена мазилка и положен един слой бял латекс.
•Осветление с монтирани осветителни тела и фотоклетки за автоматично активиране при движение.
•Изпълнена принудителна вентилационна инсталация за отвеждане на изгорелите автомобилни газове по проект.
•Изпълнена система за пожароизвестяване.
•Изпълнена система за детекция на СО.
•Монтирани електромери за общи разходи – осветление общи части, вентилация, пожароизвестяване.

2.ЖИЛИЩА

2.1.СТЕНИ И ТАВАНИ - изпълнена мазилка с шпакловка с положени в ръбовете ъглопротектори. По стени към стълбищна клетка и асансьорна шахта положена топлоизолация от Мултипор (съгласно проект). Положена топлоизолация на неотопляеми помещения, които граничат с отопляеми. Ограждащите тухлени зидове на апартаментите към съседи се изпълняват с двоен тухлен зид (2х12см) с допълнителна звуко и шумоизолация в междинната част. Вътрешните преградни тухлени зидове са 12см.

2.2.ПОД
•Положена топлоизолационна подложка със звукоизолиращ ефект към система за лъчисто водно подово отопление.
•Сухи помещения – изравнителна, армирана цименто-пясъчна замазка.
•Мокри помещения – циментова замазка с наклони към сифоните.

2.3.ЛОДЖИИ И ТЕРАСИ:

•Положени битумна пароизолация с алуминиева вложка, топлоизолация XPS 12см, замазка с наклон, битумна хидроизолация два пласта и мразоустойчив гранитогрес.
•На откритите тераси на апартаментите - последен етаж в сграда 1 и сграда 2 - монтирани сенници с чупещо рамо и платнища.
•Прилежащи двор-тераси към апартаменти на партера на сградите – частично изпълнена декинг настилка пред апартамента, озеленяване на останалата част и декоративна ограда по контура ограничаващ ползването;

2.4.ДОГРАМА
•Алуминиева дограма в цвят с прекъснат термомост, троен стъклопакет 40мм (нискоемисионно 6мм / 12 / бяло 4мм/ 12 / нискоемисионно 4мм) и газ аргон. Положена външна хидроизолационна лента.
•Входна апартаментна врата - блиндирана с две независими системи с общо седем точки на заключване и специална защита на механичната брава срещу разпробиване. Отключване чрез безконтактна карта.
•Интериорни врати - MDF с покритие от естествен фурнир. Възможност за избор на цвят след избор на доставчик.

2.5.ВиК ИНСТАЛАЦИЯ
•Водопровод - изпълнен с полипропиленови тръби с PN 16 и PN 20 за студена и топла вода с алуминиева вложка - до тапа. Монтирана топлоизолация на всички открити участъци с оглед предотвратяване образуването на конденз. Монтирани водомери с възможност за дистанционно отчитане.
•Канализация - изпълнена с РVС тръби, до тапи.

2.6.ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ
•Монтирано апартаментно табло, от което се захранват всички линии за осветление и контакти. Таблото е оборудвано със съответните предпазители и дефектнотокови защити. Монтирано е на височина 2,20м от готов под и е разположено в близост до входната врата на жилището.
•Осветление - изпълнено с мостови проводник 3х1,5мм2 под мазилката, като в таванните плочи се полага в предварително заложени гофрирани тръби, с монтирани фасунги на местата за осветителни тела. Монтирани ключове на височина 1,00м от готов под.
•Контакти – главните линии са изпълнени с мостови проводник 3х4мм2, а отклоненията към съответния контакт с 3х2,5мм2. Местата на контактите с общо предназначение са съобразени с обзавеждането и са монтирани на 0,30м от готов под. Линиите за усилени контакти – ел.печка, миялна машина, пералня са самостоятелни. Всички контакти са тип „ШУКО” със занулителна клема.
•На всички силови токови кръгове – монтирани дефектно токови защити в апартаментните табла.
•Заземителната инсталация на всички точки е изпълнена с третото или петото жило на захранващия проводник. Всички защитни проводници са свързани помежду си чрез защитни клеми или заварки, отговарящи на изискванията на Наредбата за устройство на електрическите уредби.
•Изпълнени празни тръбни мрежи с гофрирана тръба за NET и TV инсталация. Излазите завършват с монтирани розетки на предвидените по проект места. В тръбите са поставени водачи за бързо и лесно изтегляне на кабелите. Окабеляването се изпълнява от съответния доставчик на услуга.
•Видеодомофонна инсталация на фирма BITICHINO, с окабеляване и монтиран видеодомофон с цветен дисплей до входната врата.
•Монтирани електромери и открити партиди към „ЧЕЗ Разпределение България” АД за всички апартаменти в сградата.

* Всички електроинсталационни материали – проводници, ключове, контакти, фасунги, разпределителни табла, гофрирани и PVC тръби и принадлежности към тях отговорят на БДС и се доставят от реномирани производители.

2.7.ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ и БГВ
•Сградата ще се захрани централно с газ.
•Изпълнена дворна газозахранваща мрежа с полиетиленови тръби.
•Изпълнена сградна и апартаментна газова инсталация с медни тръби, с предвидено място за монтиране на газозамерно табло за всеки апартамент.
•Монтиран газов котел и 160l бойлер с подвързана серпентина към газовия котел. Бойлерът е с опция за подгряване и с ел. енергия.
•Изпълнено водно подово лъчисто отопление за дневни, спални, коридори, бани, като в баните ще са монтирани и допълнителни отоплителни тела тип „лира“.
Водното лъчисто подово отопление, осигурява равномерно разпределение на температурите на въздуха по височина и хоризонтала на помещението, повишена повърхностна температура на ограждащите помещението строителни елементи, което от своя страна позволява да се поддържа по-ниска температура на въздуха при запазване на топлинното благоразположение на хората. Намалената конвективна подвижност на въздуха вследствие на ниските повърхностни температури на излъчващите повърхности, води до максимален комфорт в помещението.

2.8.ВЕНТИЛАЦИЯ
•Мокри помещения – изпълнена от PVC тръби с отвеждане над покрива, без монтирани вентилатори.
•Кухни / кухненски боксове – изпълнена с готови сифонни коминни тела. Индивидуалното включване се осъществява към малкия комин, който се подвключва към големия за отвеждане над покрива. Отворите за аспирация се правят при монтаж на кухненското оборудване от клиента в зависимост от вида и височината на отвеждащия тръбопровод.

3.ГАРАЖИ

3.1.СТЕНИ И ТАВАНИ - изпълнена мазилка и положен един слой бял латекс (постен).

3.2.ПОД - шлайфана бетонова настилка, дисперсно армирана с високоякостни фибри.

3.3.ГАРАЖНИ ВРАТИ - индивидуална гаражна врата, тип „летящо крило“ с ел. мотор за автоматично задвижване.

3.4.ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЯ
•монтирано гаражно табло, от което се захранват всички линии. Таблото е оборудвано със съответните предпазители и дефектно-токови защити. Монтирано е на височина 2,20м от готов под и е разположено в близост до вратата на гаража.
•осветлението се изпълнява с мостови проводник 3х1,5мм2 под мазилката.
•Контакти – главните линии се изпълняват с мостови проводник 3х4мм2, а отклоненията към съответния контакт с 3х2,5мм2. Всички контакти са тип „ШУКО” със занулителна клема.
•Монтирани електромери и открити партиди към „ЧЕЗ Разпределение България” АД за всички гаражи в сградата.

* Възможност за монтиране на паркинг система за двуетажно паркиране в определени гаражи.

4.СКЛАДОВИ ПОМЕЩЕНИЯ /МАЗЕТА/

4.1.СТЕНИ И ТАВАНИ - изпълнена мазилка и положен един слой бял латекс (постен).

4.2.ПОД – положена настилка от гранитогрес.

4.3.ДОГРАМА – метална врата със секретна брава и отвори за вентилация.

4.4.ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЯ – изпълнена осветителна инсталация.

Допълнителна информация