74. ж.к. Овча купел, обект "Букет"Галерия

Допълнителна информация

МАГАЗИНИ

СТЕНИ И ТАВАНИ - завършени до гипсова шпакловка с положени в ръбовете алуминиеви ъглопротектори. Вътрешните преградни тухлени зидове са 12см.

ПОД
• Сухи помещения – изравнителна цименто-пясъчна замазка.
• Мокри помещения – циментова замазка с наклони към сифоните.

ДОГРАМА
• витраж - алуминиева дограма с прекъснат термомост и стълкопакет;
• входна врата за магазина - алуминиев профил, стъклопакет;
• вътрешни врати – интериорни от MDF с ламинатно покритие и обков;

ВиК ИНСТАЛАЦИЯ
• Водопровод - изпълнен с полипропиленови тръби с PN 16 и PN 20 за студена и топла вода с алуминиева вложка - до тапа. Монтирана топлоизолация на всички открити участъци с оглед предотвратяване образуването на конденз, монтирани водомери, изводи за ел. бойлер за топла вода
• Канализация - изпълнена с РVС тръби, до тапи.

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ
• Монтирано магазинно табло общи нужди, от което се захранват всички линии за осветление и контакти. Таблото е оборудвано със съответните предпазители и дефектнотокови защити.
• Осветление - изпълнено с мостови проводник под мазилката. Монтирани ключове на височина 1,00м от готов под.
• Контакти – главните линии се изпълняват с мостови проводник 3х4мм2, а отклоненията към съответния контакт - с 3х2,5мм2. Местата на контактите с общо предназначение са съобразени с обзавеждането и са монтирани на 0,30м от готов под. Всички контакти са тип „ШУКО” със занулителна клема.
• Заземителната инсталация на всички точки се изпълнява с третото или петото жило на захранващия проводник. Всички защитни проводници са свързани помежду си чрез защитни клеми или заварки, отговарящи на изискванията на Наредбата за устройство на електрическите уредби.
• Слаботокови инсталации - изпълняват се празни тръбни мрежи с гофрирана тръба ф20мм за NET и TV инсталация. Излазите завършват с монтирани розетки на предвидените по проект места. В тръбите са поставени водачи за бързо и лесно изтегляне на кабелите. Окабеляването се изпълнява от съответния доставчик на услуга.
• Монтирани електромери и открити партиди към „ЧЕЗ Разпределение България” АД за всички магазини в сградата.
* Всички електроинсталационни материали – проводници, ключове, контакти, фасунги, разпределителни табла, гофрирани и PVC тръби и принадлежности към тях отговорят на БДС и се доставят от реномирани производители.

ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
• Магазините ще се отопляват чрез ел. захранване (без монтаж на крайни уреди).
• Топлата вода ще се осигурява посредством електрически бойлер (без монтаж).

ВЕНТИЛАЦИЯ
• Мокри помещения – изпълнена от PVC тръби с отвеждане над покрива, без монтирани вентилатори.Актуални оферти