НАМЕРИ СВОЯ ИМОТ:
ИМОТИ
ТИП
СГРАДА-КВАРТАЛ

СЪДЕЙСВИЕ С БАНКОВИ ИНСТИТУЦИИ

Освен утвърден строител „КОНТРАКТ СИТИ“ ООД е и предпочитан партньор от банки и кредитни консултанти.
В 31-годишната ни практика нееднократно сме доказвали професионализъм и изрядност в документацията, поради което почти всички банки отпускат кредити безпроблемно на клиентите ни още на етап „груб строеж“ (Акт обр. 14).

Фирмата има сключени корпоративни споразумения с най-активните банки в ипотечното кредитиране и заемите се отпускат при преференциални условия и със съкратени срокове.