15 лалета

Тази година се проведе IХ Национален младежки конкурс с международно участие в гр. Хисаря. 
КОНТРАКТ СИТИ спонсорира и подкрепи събитието.

17.06.2021г.