Национален младежки конкурс "Петнадесет лалета"

Тази година се проведе IХ Национален младежки конкурс с международно участие в гр. Хисаря. 
"КОНТРАКТ СИТИ" спонсорира и подкрепи събитието.

17.06.2021г.