Изграждане на детски площадки

Изграждане на детски площадки в районите на община “Младост” и община “Красно село” извън жилищните блокове на фирмата.