НФ Свети Никола

Картината е нарисувана от детенце в час по арт-терапия, организиран от НФ "Свети Никола". Благодарим за красивата картина!