НАМЕРИ СВОЯ ИМОТ:
ИМОТИ
ТИП
СГРАДА-КВАРТАЛ

Освежаване на фасади на жилищни сгради.

"КОНТРАКТ СИТИ" ООД, следи и се грижи за фасадите на своите сгради. През месец Август 2020г. бяха освежени в оригиналните си цветове бл.186 и бл.187 в кв. "Манастирски ливади".