НАМЕРИ СВОЯ ИМОТ:
ИМОТИ
ТИП
СГРАДА-КВАРТАЛ

Първа копка на жилищна сграда "Дъга"

На 29.11.2021г., КОНТРАКТ СИТИ стартира пореден обект за годината. С водосвет и официална първа копка се откри строителната площадка на жилищна сграда ДЪГА в ж.к. Малинова долина.

     При проектирането на сградата са спазени всички изисквания и разпоредби на ЗУТ, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, изискванията за пожарна и аварийна безопасност, санитарните и хигиенни изисквания при проектиране на сгради.