НАМЕРИ СВОЯ ИМОТ:
ИМОТИ
ТИП
СГРАДА-КВАРТАЛ

Работна среща на партньорска организация НАСП

Проведе се работна среща с присъствието на инж. Асен Чавдаров на партньорска организация Национална асоциация на строителните предприемачи  (НАСП), част от програмата на Форум Реал 2020г. Тема на събитието беше "Административната тежест и отражението й върху цените на жилищни имоти в България".